Nowe lektury i nie tylko..

W czerwcu 2014 roku Gminna Biblioteka publiczna w Zwierzynie złożyła wniosek do ogłoszonego po raz pierwszy Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych". Priorytet ten jest realizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020. Jego założeniem jest wypracowanie partnerstwa i modelu współpracy bibliotek publicznych i szkolnych w celu zwiększenia poziomu i zasięgu czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz poprawy jakości obsługi czytelniczej tych grup.

GBP w Zwierzynie zaprosiła do współpracy w tym projekcie trzy biblioteki szkolne działające w ZPO w Zwierzynie, ZPO w Górkach Noteckich oraz SP im. Św. Huberta w Gościmcu. Każdy z partnerów miał za zadanie przygotować wykaz książek, na które zostanie pozyskane dofinansowanie.

Nasz wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Na realizację tego działania przyznano nam dofinansowanie w wysokości 3990 zł, wkład własny wyniósł 2026,79zł. W ramach zadania zostało zakupionych 374 książek, które udostępniane są w naszych placówkach.

Listy lektur, które zostały zakupione zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych znajdziecie poniżej:

NazwaDataRozmiar
lista_lektur_gorki.docx2018-02-21 11:0477.20 KB
lista_lektur_goscimiec.docx2018-02-21 11:0474.25 KB
lista_lektur_zwierzyn.docx2018-02-21 11:0479.03 KB