Zbiór linków

Oferta » Zbiór linków

e-administracja

 

Biuletyn informacji publicznej GBP Zwierzyn

http://bip.wrota.lubuskie.pl/biblioteka_zwierzyn/#

 

Biuletyn informacji publicznej Gmina Zwierzyn

http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugzwierzyn/

 

Gmina Zwierzyn

http://zwierzyn.pl/

 

Starostwo Powiatowe w Strzelcach Krajeńskich

http://www.fsd.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=141

 

Biblioteki

 

Biblioteka Narodowa

 

http://www.bn.org.pl/

 

Biblioteki Publiczne

 

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gorzowie

www.wimbp.gorzow.pl


Książnica Pomorska w Szczecinie

www.ksiaznica.szczecin.pl


Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu

www.wbp.poznan.pl

 


Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonej Górze

www.wimbp.zgora.pl

 

Biblioteki Akademickie

 

Biblioteka główna Akademii im. Jakuba Z Paradyża w Gorzowie Wlkp.

http://ajp.edu.pl/biblioteka-glowna.html

 

Biblioteka Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp.

www.awf-gorzow.edu.pl/

 

Biblioteka Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp.

www.pwsz.pl/

 

Biblioteka Uniwersytecka w Szczecinie

bg.szczecin.pl/

 

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

lib.amu.edu.pl/

 

Biblioteka Uniwersytecka w Zielonej Górze

www.bu.uz.zgora.pl

 

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu

www.bu.uni.wroc.pl

 

Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu

www.ptpn.poznan.pl

 

Biblioteki cyfrowe w Polsce

 

Cyfrowa Biblioteka Narodowa

www.polona.pl

 

Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa

www.dbc.wroc.pl

 

Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa

www.kpbc.umk.pl

 

Małopolska Biblioteka Cyfrowa

www.mbc.malapolska.pl

 

Szkolna Biblioteka Internetowa

www.wolnelektury.pl

 

Śląska Biblioteka Cyfrowa

www.sbc.org.pl

 

Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa

www.wbc.poznan.pl

 

Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa

www.zbc.uz.zgora.pl

 

Polska Biblioteka Internetowa

www.pbi.edu.pl

 

Skarby Dziedzictwa Narodowego

www.archiwa.polska.pl

 

Związki, organizacje, stowarzyszenia

 

Polski Związek Bibliotek

www.koszalin.pl/pzb

 

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

www.ebib.oss.wroc.pl/sbp

 

EBIB – serwis informacyjny dla bibliotek

www.ebib.wroc.pl

 

iBbY – Polska sekcja

www.ibby.pl

 

Dyskusyjne Kluby Książki

www.instytutksiazki.pl

 

Oficyna Wydawnicza Pro Libris

www.prolibris.wimbp.zgora.pl

 

Stowarzyszenie „Wspieramy Młode Talenty”

www.lubuskiespsz.pl