Konkurs wiedzy „Życie i twórczość Juliana Tuwima”

Po kim Tuwim odziedziczył zdolności lingwistyczne? Jaki wiersz Leopolda Staffa poeta przełożył na esperanto? Jak miał na imię pies Tuwima? Kto zna odpowiedzi na te pytania?              

 Z pewnością wielu z nas miałoby problem z szybkim udzieleniem odpowiedzi, ale nie przysporzyły one żadnej trudności uczestnikom pierwszego gminnego konkursu wiedzy zorganizowanego przez GBP w Zwierzynie w ramach obchodów roku Tuwima. Do konkursu przystąpiło 13 uczniów reprezentujących szkoły podstawowe i gimnazja w Górkach Noteckich i w Zwierzynie. Turniej przebiegał w dwóch etapach. Część pisemna w formie testu wyłoniła finalistów, którzy musieli wykazać się znajomością zarówno faktów z życia poety jak i szeroko rozumianej twórczości. Seria pięciu pytań wyłoniła zwycięzców. Wśród uczniów szkół podstawowych „ekspertem od Tuwima” okazała się Michalina Sztandera z klasy V SP w Górkach Noteckich. Drugie miejsce różnicą jednego punktu zajęła Kinga Pondo z klasy IV SP w Zwierzynie na trzecim miejscu uplasowała się Aleksandra Jażdżewska z klasy V SP w Zwierzynie. Wśród gimnazjalistów najlepsza okazała się Agnieszka Podsiadło (Zwierzyn), drugie miejsce zajęła Aleksandra Gniewczyńska z Górek Noteckich, a trzecie miejsce przypadło Wiktorii Piechowskiej. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie Sylwia Markiewicz, Kazimiera Czaja, Izabela Borkowska. 

 GBP w Zwierzynie pragnie gorąco podziękować nauczycielom języka polskiego za zaangażowanie i przygotowanie uczniów do konkursu.