Gmina Zwierzyn moje miejsce na ziemi - gminny konkursu wiedzy o gminie Zwierzyn

Konkurs odbywający się cyklicznie w czwartym kwartale roku, adresowany do uczniów szkół gimnazjalnych z Gminy Zwierzyn. Jego głównym celem jest przybliżenie uczniom dziedzictwa kulturowego Gminy Zwierzyn, popularyzowanie kultury lokalnej, rozwijanie zainteresowań regionem, jego historią i tradycją, kształtowanie poczucia własnej tożsamości, integracja społeczności Gminy Zwierzyn. Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Wójt Gminy Zwierzyn.