KONKURS LITERACKI-ŚWIĘTUJ Z NAMI – 1949-2019 – 70 LAT BIBLIOTEKI

W roku 2019 przypada 70-ta rocznica powstania biblioteki w Zwierzynie. Była to pierwsza instytucja kultury upowszechniająca wiedzę na terenie naszej gminy. Chcąc uczcić to wydarzenie zapraszamy dzieci i młodzież z terenu Gminy Zwierzyn do udziału w konkursach plastycznym i literackim „Świętuj z nami - 1949-2019 - 70 lat biblioteki”. Konkursy odbędą się w ramach XI edycji Festiwalu Twórczości Dzieci i Młodzieży.

Konkurs literacki - regulamin

temat: ŚWIĘTUJ Z NAMI – 1949-2019 – 70 LAT BIBLIOTEKI - uczestnik tego konkursu musi napisać opowiadanie, którego akcja dzieje się w bibliotece. Opowiadanie powinno mieć charakter sensacyjny.

dla kogo: młodzież z klas od VII do VIII SP oraz młodzież gimnazjalna z terenu Gminy Zwierzyn.

opowiadanie powinno być napisane w formie wydruku komputerowego z zachowaniem właściwych form edytowania tekstu, tj. czcionka 12 Times New Roman, interlinia 1,5, tekst wyjustowany, marginesy 2,5 cm, minimalna długość tekstu powinna wynosić 1 stronę A4.

zasady:

prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: IV - VI SP oraz VII SP i III Gimnazjum;

do konkursu będą przyjmowane jedynie prace indywidualne;

praca powinna zostać dostarczona do biblioteki w Górkach Noteckich lub w Zwierzynie;

razem z pracą należy dostarczyć wypełnioną kartę zgłoszeniową podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego;

termin składania prac – do 31 maja 2019 r. do godz. 15:00.

ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas Gali XI GFTDiM w terminie do 19 czerwca 2019 roku;

kryteria oceny:

wartość literacka,

poprawna polszczyzna,

ciekawe rozwinięcie tematu,

indywidualny charakter pracy.

postanowienia końcowe:

zgłaszając pracę na konkurs autor zgadza się na jej późniejsze upowszechnienie bez dodatkowych zezwoleń autorów a z pełnym poszanowaniem ich praw do autorstwa poprzez podanie nazwisk;

oddanie w terminie pracy spełniającej warunki konkursu oznacza akceptację przez uczestnika niniejszego „Regulaminu konkursu” oraz oświadczenie, że praca jest wynikiem oryginalnej twórczości i nie narusza praw osób trzecich, a w razie gdyby, mimo zachowania należytej staranności, do takiego naruszenia doszło, zwolnienie organizatorów konkursu od odpowiedzialności za takie naruszenie;

przystępując do konkursu uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb konkursu (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29. 08. 1997 r., Dziennik Ustaw nr 133 poz. 883);

w sytuacjach nieobjętych regulaminem rozstrzyga organizator konkursu;

prace nagrodzone i wyróżnione stają się własnością organizatora konkursu.