Pracownicy

Sylwia Markiewicz – Dyrektor GBP w Zwierzynie
biblioteka@gbp.zwierzyn.pl

Anna Sokulska – Bibliotekarz Czytelni Internetowej
czyt.internetowa@gbp.zwierzyn.pl

Anita Grabska – Bibliotekarz Filii w Górkach Noteckich
filia.gorki@gbp.zwierzyn.pl

Izabela Borkowska i Anna Wilińska – Obsługa księgowo-finansowa
ksiegowosc@gbp.zwierzyn.pl

Justyna Dolat-Blaźniak – Właścicielka firmy sprzątającej Puc-Mat utrzymującej pomieszczenia biblioteczne w czystości

pucmatjblazniak@op.pl