Ankieta GBP w Zwierzynie

Szanowni Państwo! Prosimy o poświęcenie chwilę uwagi i wypełnienie ankiety. Ma ona na celu zebranie od mieszkańców Gminy Zwierzyn opinii w ramach konsultacji społecznych dotyczących zamiaru budowy nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Zwierzynie. Prosimy o odpowiedzi na zadane pytania oraz uwagi związane z tematem konsultacji. Ankieta mają charakter anonimowy i posłuży w celach ewaluacyjnych. Państwa opinie pozwolą nam dostosować się do potrzeb naszej społeczności. Ankietę należy pobrać, wypełnic i dostarczyć do biblioteki do 25 stycznia 2016 roku. Ankieta do pobrania poniżej: