Logo strony Gminna Biblioteka Publiczna w Zwierzynie

Czytelnik

Jak zostać czytelnikiem

Aby zostać czytelnikiem należy:

 • przyjść do Biblioteki z ważnym dokumentem tożsamości (dowód osobisty, legitymacja szkolna, legitymacja studencka) i numerem PESEL,
 • wypełnić kartę zapisu
 • okazać dowód osobisty (osoby pełnoletnie) lub legitymację szkolną (osoby niepełnoletnie)
 • zapoznać się z Regulaminem Wypożyczalni
 • podpisać kartę biblioteczną
 • osoby niepełnoletnie mogę się zapisać do Biblioteki w obecności rodziców lub opiekunów. Niezbędny jest podpis jednego z rodziców lub opiekuna na karcie zgłoszeniowej.


Kartę biblioteczną, która uprawnia do korzystania ze zbiorów w naszych placówkach, wyrabia się bezpłatnie. Jednorazowo można wypożyczyć 4 książki na okres 30 dni.

  • Link do strony Program Klutura - Interwencje 2018
  • Link do strony Program Niepodległa
  • Link do strony Program Rozwoju Czytelnictwa
  • Link do strony Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Nardowoego
  • Link do strony Narodowy Program Czytelnictwa
  • Link do strony Biblioteka Narodowa
  • Link do strony Herb Zwierzyń
  • Link do strony Gaz System
  • Link do strony PitTax