Logo strony Gminna Biblioteka Publiczna w Zwierzynie

Historia Gminy Zwierzyn

Kalendarium Gminy Zwierzyn

 

1765-1766    Budowa wioski oraz zamieszkanie jej przez 80 rodzin pochodzących z różnych krain Rzeszy Niemieckiej,  głównie z Meklemburgii. Aby upamiętnić ich rodzinne strony osadę nazwano Nową Meklemburgią.

        

1765-1766    Budowa na potoku Młyńskim młyna wodnego przez sprowadzonego z Polski budowniczego Jana Marcina Müllera.

        

1767               Zakończenie prac związanych z budową kościoła.

        

1767-1772    Pierwszym duszpasterzem zostaje Karol Krzysztof Hübner, parafia liczy 216 rodzin.

        

13.06.1773    Przejazdem do wioski przybywa król Prus Fryderyk II Wielki – spędza on noc na plebanii.

 

1773               Obowiązki pastora przejmuje rektor Jan Fryderyk Mallow. Wioska liczy już 348 mieszkańców.

        

1775               Rozpoczęcie prowadzenia księgi chrztów, ślubów oraz zgonów.

        

1780               Sporządzenie przez dyrektora prac melioracyjnych L.F.Hahna sprawozdania z którego wynika, iż każda rodzina poza działką budowlaną otrzymała jedynie po 4 morgi (1,02 ha) ziemi.

        

1809               Wioska składa się już z kościoła, karczmy, wiatraka, kuźni oraz 83 gospodarstw domowych, w których żyło 484 mieszkańców.

        

1813               Liczba gospodarstw wzrasta o 84, zaś liczba mieszkańców do 575.

 

1829               Remont zboru protestanckiego.

 

1854               Wieś posiada łącznie 178,5 ha ziemi, z czego 93,8 ha przypadło na grunty orne, zaś 16,7 ha łąki i pastwiska.

        

1857               Zakończenie budowy linii kolejowej Kostrzyn-Krzyż. Najbliższa stacja kolejowa otrzymuje nazwę Friedeberger Ostbahnhof (Strzelce Kajeńskie – Wschód).

        

1865               Wieś wraz z przysiółkami liczy 1101 mieszkańców.

        

1930               Remont zboru protestanckiego.

        

1933               Ustawienie pod dębem dużego głazu narzutowego upamiętniającego dojście do władzy Adolfa Hitlera.

 

1937               Budowa 15 żelbetonowych schronów bojowych tworzących odcinek południowej flanki słynnego Wału Pomorskiego.

        

1940-1944     Działalność obozu pracy przymusowej.

        

19.05.1941    Publiczna egzekucja Jana Marcinkowskiego, jednego z polskich robotników przymusowych.

        

30.01.1945    Zdobycie wioski przez wojska rosyjskie.

        

24.06.1946    Poświęcenie kościoła pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela.

        

1945-1954     Zwierzyn tworzył wiejską gminę zbiorczą, do której należało 12 wiosek.

        

1948-1949      Funkcję wójta gminy Zwierzyn pełnił Bronisław Pała, zamordowany przez funkcjonariuszy strzeleckiego Urzędu Bezpieczeństwa.

        

1949                 Liczba mieszkańców 1350. W prywatnym mieszkaniu Heleny Nowosielskiej powstaje Gminna Biblioteka Publiczna w Zwierzynie.

        

1955-1972      Zwierzyn był siedzibą Gromadzkiej rady Narodowej.

        

1959                 Liczba mieszkańców 1358.

        

01.01.1973     Zwierzyn staje się wsią gminną. Naczelnikiem Gminy został Michał Libera.

        

24.06.1975     Zwierzyn staje się siedzibą parafii obejmującej Błotno, Gościmiec, Sarbiewo, Sierosławice, Zagaje i Żółwin. Proboszczem nowej parafii mianowany zostaje ks. Adam Drewniany.

        

23.04.1976     Proboszczem zostaje ks. Jarosław Kozakiewicz.

        

01.09.1977     Ryszard Śliwiński został powołany na stanowisko Naczelnika Gminy Zwierzyn, od 7 czerwca 1990 roku pełnił funkcję Wójta Gminy Zwierzyn.

        

1990-1995      Gruntowna przebudowa kościoła.

        

22.05.1997     Po raz pierwszy ukazały się Łamy Zwierzyneckie, stanowiące część „Ziemi Strzeleckiej”. Ich redaktorem od początku jest Jerzy Jażdżewski.

        

01.07.1997     Uchwałą Walnego Zgromadzenia członków spółdzielni GS została postawiona w stan likwidacji.

 

12.09.1997     Konwent wójtów i burmistrzów województwa gorzowskiego w Zwierzynie.

        

23.08.1998     Proboszczem zostaje ks. Janusz Urban.

        

Marzec 1999   Przenosiny Biblioteki z budynku remizy strażackiej do pomieszczenia w GOK.

        

1999                 Rozpoczęła się budowa Banku Spółdzielczego w Zwierzynie.

        

01.12.1999      Likwidacja infrastruktury stacji kolejowej Strzelce Kraj Wsch.

        

2002                 Nowym Wójtem wybrany zostaje Eugeniusz Krzyżanowski.

        

26.07.2011     Katastrofa kolejowa – zburzenie częściowe budynku dworca stacji kolejowej Strzelce Krajeńskie Wschód przez pędzące wagony

        

01.08.2012     Proboszczem zostaje ks. Mieczysław Bilski.

        

2014                 Stanowisko Wójta Gminy obejmuje Tomasz Marć.

        

11.09.2015    Oddano do użytku odbudowany nowy budynek dworca kolejowego – Strzelce Krajeńskie Wschód

        

17.03.2016    Spłonął budynek starego młyna w Zwierzynie

        

31.05.2017    Otwarcie nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Zwierzynie

        

12.05.2018    Otwarcie nowej remizy strażackiej OSP Zwierzyn

        

2018                Wójtem Gminy zostaje Karol Neumann

        

11.01.2019    Oddanie do użytku sali widowiskowej GOK po remoncie

        

2019                Nowym dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury zostaje Marek Popis

        

21.09.2019    Spłonął budynek dawnej dyskoteki- Baru pod Dębem

 

Do przygotowania wystawy wykorzystano fotografie udostępnione od Pana Piotra Zatowki oraz Pana Mirosława Gniewczyńskiego oraz ze stron http://www.ostbrandenburg.com oraz https://polska-org.pl.

 

  • MKiDN
  • Link do strony Program Rozwoju Czytelnictwa
  • Link do strony Narodowy Program Czytelnictwa
  • Link do strony Biblioteka Narodowa
  • Link do strony Herb Zwierzyń
  • Legimi
  • Gaz-system Baltic Pipe
  • Baltic Pipe Projekt