Logo strony Gminna Biblioteka Publiczna w Zwierzynie

Dla rodziców

Od marca do listopada 2022 roku GBP w Zwierzynie realizuje zadanie pod nazwą „No i będę Wam czytać, o czym chcecie? – spotkania z książką w Gminie Zwierzyn. Wśród wydarzeń tego przedsięwzięcia były dwa spotkania dla rodziców:

 1. No i będę wam czytała. O czym chcecie? – warsztaty poświęcone czytaniu wrażeniowemu z Małgorzatą Swędrowską - twórczynią koncepcji takiego czytania. Podczas spotkania uczestnicy dowiedzieli się co to jest czytanie wrażeniowe, w jaki sposób utrzymać uwagę dziecka na książce. Jak sprawić, by wspólne, rodzinne czytanie przynosiło jak najwięcej korzyści. Jak rodzice mogą zaangażować się w codzienny rytuał czytania oraz jakie wymierne korzyści przynosi taki sposób działania. Nasz gość opowiadał również o tym w jaki sposób wspierać dzieci i budować w nich poczucie własnej wartości.
 2. O mocy czytania czyli spotkanie z ekspertem czytelnictwa - dr Iwoną Banach – wykładowczynią Uniwersytetu Zielonogórskiego, podczas którego było padło wiele odpowiedzi na ważne pytania, m.in.: po co nam umiejętność czytania, jaki wpływ ma ono na rozwój człowieka, dlaczego i co warto czytać. Spotkanie przerodziło się w dyskusję nad wzorcami zachowań oraz kanonem lektur.

Spotkania zostały nagrane i zmontowane w postaci filmu. Zapraszamy do ich odtwarzania

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

  • MKiDN
  • Link do strony Program Rozwoju Czytelnictwa
  • Link do strony Narodowy Program Czytelnictwa
  • Link do strony Biblioteka Narodowa
  • Link do strony Herb Zwierzyń
  • Legimi
  • Gaz-system Baltic Pipe
  • Baltic Pipe Projekt