Logo strony Gminna Biblioteka Publiczna w Zwierzynie

Lekcje biblioteczne

Warto być świadomym czytelnikiem i użytkownikiem biblioteki. Aktywnie prowadzone lekcje biblioteczne dla uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum utrwalają w młodych ludziach nawyki czytelnicze oraz wprowadzają w świat książek, katalogów i bezpiecznego Internetu.

Proponowane tematy zajęć:
Zapoznanie ze zbiorami GBP.
Katalogi biblioteczne.
Wyszukiwanie informacji.


Zainteresowanych nauczycieli prosimy o kontakt:
Tel.: 957617387
e-mail: biblioteka@gbp.zwierzyn.pl, filia.gorki@gbp.zwierzyn.pl

  • MKiDN
  • Link do strony Program Rozwoju Czytelnictwa
  • Link do strony Narodowy Program Czytelnictwa
  • Link do strony Biblioteka Narodowa
  • Link do strony Herb Zwierzyń
  • Legimi
  • Gaz-system Baltic Pipe
  • Baltic Pipe Projekt