Logo strony Gminna Biblioteka Publiczna w Zwierzynie

V Gminny Festiwal Twórczości Dzieci i Młodzieży

 • Konkurs plastyczny Temat: Projekt okładki do utworu/ów Juliana Tuwima.

  Konkurs plastyczny

Konkurs plastyczny 

Temat: Projekt okładki do utworu/ów Juliana Tuwima. 

Projekt okładki powinien zawierać autora i tytuł. Technika, format oraz wizja plastyczna jest całkowicie dowolna.

dla kogo: uczniowie z klas 0-VI Szkoły Podstawowej z terenu Gminy Zwierzyn.

Zasady: prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: 0-IIISP, IV-VI SP; do konkursu będą przyjmowane jedynie prace indywidualne; praca powinna zostać dostarczona do biblioteki w Górkach Noteckich lub w Zwierzynie; razem z pracą należy dostarczyć wypełnioną kartę zgłoszeniową (do pobrania na dole strony);

termin składania prac – do 18 kwietnia 2013 r. do godz. 15 00.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas Gali V GFTDiM w trakcie trwania „Tygodnia Bibliotek”. Dokładna informacja dotycząca rozdania nagród zostanie podana na stronie internetowej biblioteki.

Kryteria oceny: wartość plastyczna, ciekawe i adekwatne ujęcie tematu, indywidualny charakter pracy, ogólny wyraz artystyczny,

UWAGA: plagiaty nie będą oceniane

 

Konkurs graficzny 

Temat: Projekt okładki do utworu/ów Juliana Tuwima. 

Projekt okładki powinien zawierać autora i tytuł. Pliki z pracami muszą być zapisane w formacie JPG na płycie CD.

dla kogo: uczniowie z klas I-III Gimnazjum z terenu Gminy Zwierzyn 

Zasady: do konkursu będą przyjmowane jedynie prace indywidualne; praca (na pycie CD) powinna zostać dostarczona do biblioteki w Górkach Noteckich lub w Zwierzynie; razem z pracą należy dostarczyć wypełnioną kartę zgłoszeniową; termin składania prac – do 18 kwietnia 2013 r. do godz. 15 00.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas Gali V GFTDiM w trakcie trwania „Tygodnia Bibliotek”. Dokładna informacja dotycząca rozdania nagród zostanie podana na stronie internetowej biblioteki.

Kryteria oceny: indywidualny charakter i estetyka projektu, plastyczna inwencja twórcza autora pracy, zgodność pracy z tematem, ogólny wyraz artystyczny.

 

Konkurs wiedzy

Temat: Życie i twórczość Juliana Tuwima

kiedy: 10 maja 2013r.

dla kogo: uczniowie klas IV-VI SP i I-III Gimnazjum z terenu Gminy Zwierzyn (dwie kategorie wiekowe)

Zasady: do konkursu każda klasa może zgłosić jedną osobę, zgłoszenia uczestników przyjmujemy do 23 kwietnia 2013r, konkurs będzie oceniało jury powołane przez organizatorów konkursu,

Zakres wymagań w załączniku 1 (na dole strony).

Konkurs ma przebieg dwuetapowy:

etap pisemny - test, który każdy uczestnik pisze samodzielnie; do drugiego etapu przechodzi 4 uczniów z każdej kategorii wiekowej z najwyższą liczbą punktów. W przypadku takiej samej liczby punktów kilku uczniów, przewiduje się dogrywkę.

etap ustny – każdy uczestnik udziela odpowiedzi na 5 pytań, pytania podzielone są na dwie grupy wg stopnia trudności, punkty zostają przyznane wg  stopnia trudności pytania (od 1 do 2 punktów)

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas Gali V GFTDiM w trakcie trwania „Tygodnia Bibliotek”. Dokładna informacja dotycząca rozdania nagród zostanie podana na stronie internetowej biblioteki.

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA

KONKURS PLASTYCZNY/GRAFICZNY„Stacja Tuwim” organizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Zwierzynie w ramach V Festiwalu Twórczości Dzieci i Młodzieży
Imię i nazwisko autora: Wiek: Klasa:
Tytuł pracy:
Adres zamieszkania autora Telefon: E-mail:
Imię i nazwisko opiekuna, instruktora:*:
Oświadczenie: Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez GBP w Zwierzynie moich danych osobowychw celach związanych z organizacją Konkursów organizowanych w ramach IV Festiwalu TwórczościDzieci i Młodzieży. Akceptuję wszystkie punkty regulaminu do konkursu
Data: Podpis:

* opcjonalnie

 

Załącznik 1 do Konkursu wiedzy

Zakres wymagań do konkursu wiedzy „Życie i twórczość Juliana Tuwima” dla klas IV-VI SP znajduje się:

 • w kalendarium (kserokopia dostarczona przez GBP w Zwierzynie) na stronach:
 • Fundacji im. Juliana Tuwima i Ireny Tuwim – www.tuwim.org
  Urzędu Miasta Łodzi - http://www.uml.lodz.pl/tuwim/ ; w tym zakładki (Julian Tuwim i Łódź Tuwima)
 • twórczość: Lokomotywa, Spóźniony słowik, Ptasie radio, Słoń Trąbalski, Dyzio marzyciel, Okulary, Mróz, Dżońcio, O Grzesiu kłamczuchu, Zosia Samosia, Pan Maluśkiewicz i wieloryb, Rzepka, Słówka i słufka

Zakres wymagań do konkursu wiedzy „Życie i twórczość Juliana Tuwima” dla klas I-III Gimnazjum znajduje się:

 • w kalendarium (kserokopia dostarczona przez GBP w Zwierzynie)
 • we fragmencie książki Piotra Matywieckiego „Twarz Tuwima” (str. 71. – 79 -kserokopia dostarczona przez GBP w Zwierzynie)
 • na stronach:
  Fundacji im. Juliana Tuwima i Ireny Tuwim –www.tuwim.org
  Urzędu Miasta Łodzi - http://www.uml.lodz.pl/tuwim/ ; w tym zakładki (Julian Tuwim, Łódź Tuwima, Ciekawostki – Tuwim esperantysta, Walentynki z Tuwimem)
 • twórczość: Lokomotywa, Spóźniony słowik, Ptasie radio, Słoń Trąbalski, Dżońcio, O Grzesiu kłamczuchu, Pan Maluśkiewicz i wieloryb, Słówka i słufka, Nauka, Patriota
 • Tuwim w piosence: Wspomnienie, Kobiece, Miłość ci wszystko wybaczy, Na pierwszy znak, Tomaszów (oryginalny tytuł: Przy okrągłym stole), Grande Valse Brillante (fragment poematu Kwiaty polskie).
  • Link do strony Program Klutura - Interwencje 2018
  • Link do strony Program Niepodległa
  • Link do strony Program Rozwoju Czytelnictwa
  • Link do strony Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Nardowoego
  • Link do strony Narodowy Program Czytelnictwa
  • Link do strony Biblioteka Narodowa
  • Link do strony Herb Zwierzyń
  • Link do strony Gaz System